Mešak Okumu zažívá v Keni Boží jednání

Mešak s rodinou

Jsem Bohu vděčný za nové příležitosti mu sloužit navzdory všemu dění okolo nás. Čelíme novým výzvám na rovině individuální, na rovině služby i na rovině celého národa. Od března do května jsme v Keni zažili další kompletní lockdown, kdy se zastavila většina práce. Právě v tento čas jsem ale zažil některé unikátní příležitosti sloužit Bohu i potřebným lidem z naší komunity. V lednu a v únoru jsem uspořádal semináře pro dvě různé skupiny pastorů v pobřežní oblasti Keni. Bylo úžasné vidět, jak pastoři činí pokání z toho, že nebyli dobrými sousedy a dobrým příkladem pro místní muslimskou komunitu. Seminářů se zúčastnilo dohromady 37 vedoucích.

Seminář

Stále pokračuji také ve službě církvím v našem městečku Ngong i v masajské oblasti. Církve si navzdory covidovým restrikcím při scházení vedou dobře. Měly velkou radost z mých návštěv. Rádi bychom pro náš sbor postavili novou budovu, protože ta stará dřevěná pomalu dosluhuje. Začali jsme na to dělat v našem sboru sbírky, a důvěřujeme Bohu, že nám požehná.

Jako rodina se máme dobře. Náš syn Wayne Daniels je pryč pro zbytek letošního roku. Neuvidíme jej dříve, než v březnu příštího roku. Chodí do školy ve vzdáleném Kisumu a nemá čas navštěvovat nás tak často, jak bychom rádi. Z našich dětí jsou s námi momentálně doma jen Andy, Terry a Paula. Marianne je na univerzitě a připravuje se na své první státní zkoušky. Gedeliah je už zaměstnaný a poskytuje poradenství lidem s problémy. Mé děti milují Boha a já jsem za to velmi vděčný. Prosím, modlete se, aby nás Bůh i nadále ochraňoval.

Děti, které podporujeme ve spolupráci s českými sponzory, jsou v pořádku, stejně jako jejich rodiny. Nové děti v programu jsou velmi šťastné a vděčné za pomoc, které se jim dostává. Jedním z nich je desetiletý chlapec Musa. Jeho stará babička byla tak vděčná za pomoc svému vnukovi, že se vypravila za ředitelem křesťanské školy, do které Musa chodí, a nabízela, že na znamení díků přestoupí ke křesťanství. Ředitel musel zchladit její nadšení a vysvětlit jí, že křesťanem se člověk nestává z vděčnosti za pomoc, které se mu dostává, ale na základě osobního usvědčení z hříchu a víry v Krista.

Mešak Okumu

Poslední zprávy od Mešaka: