Česko-slovenský dům modliteb v Jeruzalémě se připravuje na obnovení provozu. Čelí ale velkým finančním výzvám.

Vzácní přátelé, věřím, že se vám po covidových uzávěrách již ulevilo, a doufám, že vyhlížíte, co má Bůh pro nás připravené. Já si připomínám, jak pronásledovaný izraelský lid stál na kraji Rudého moře a vyhlíží záchranu. Mnohým se asi zdálo, že je konec, někteří možná byli zmatení, a jiní stále doufali v záchranu.

Prosím Boha o záchranu z problémů chodu domu modliteb v Jeruzalémě, které s sebou přinesly covidové uzávěry. Bratr, který více jak rok v domě modliteb bydlel, se má vrátit v polovině července do Čech, protože mu Izraelci již neprodlouží vízum. Dobrá zpráva je, že Izrael uvažuje od začátku srpna otevřít hranice pro očkované turisty i jednotlivce. Tedy nejen pro velké skupiny, jak je to nyní, což je pro nás to, co potřebujeme. (Otevření hranic bylo prozatím odloženo – Pozn. red.) Otázka ale je, kdo tam bude moci letět. Kdo je očkovaný, kdo je připravený, kdo je ochotný letět do Jeruzaléma, komu hoří srdce? Povzbuzuji vás tedy k zamyšlení, modlitbě a plánům, zda je pro vás možné přiletět buď sami, nebo pozvat dva, tři přátele k cestě do Jeruzaléma. Nebo zorganizovat skupinu kolem deseti lidí a vypravit se na pár dnů do Česko-slovenského modlitebního domu a žehnat Izraeli v rodném jazyce, z místa nad Getsemanskou zahradou, hledíce do údolí Kidron a dál na Boží horu. Velmi děkujeme všem, kteří se už rok vytrvale modlí v rámci modlitební štafety za Izrael. Tabulku modlitebního kalendáře, informace a kontakty najdete na www.dummodliteb.cz.

Pokud máte na srdci se přidat, napište nám. V předchozím roce jsme psali o pomoc s uhrazením nájemného, a s vaší pomocí jsme pokryli náklady celého osmého roku trvání domu modliteb v covidovém režimu. Je však před námi příští devátý rok a termín placení nájemného a dalších poplatků pro udržení modlitebního domu. Nevíme zatím, zda nám majitel dovolí dál platit po částech. Pokud ne, potřebujeme do poloviny srpna 350 tisíc korun. Proto vás oslovuji s prosbou o finanční pomoc. Pokud byste chtěli přispět jakoukoli finanční částkou, budeme vděční. Na udržení domu modliteb můžete přispět na účet NFKMS: 577409193/0300, var. s.: 2600.

Rozhoduji se věřit v záchranu a vyhlížím lid ochotný do Jeruzaléma putovat. Věřím, že toto strategické místo naproti Bráně Milosrdenství, s vyhlídkou na Chrámovou horu, je ještě čas střežit. Držet zde hlídku za Izrael a za naše národy. Bylo pro nás mnohé ctí a výsadou osm let se modlit na Olivové hoře, a právě odtud připravovat cestu Bohu, který je k nám, Čechům i Slovákům tak laskavý. Pravda, i kdyby se dům modliteb nepodařilo další rok udržet, už tak jsme v něm přijali i dali mnoho požehnání a stačilo by nám. Kdybychom se dál již nemohli modlit z Olivové hory v Jeruzalémě, budeme se modlit doma a stačilo by nám. Kdybychom už tam nemohli zažívat podivuhodná setkání s Bohem i lidmi, stačilo by nám. Co když ale ještě není dovršena míra působení Čechů a Slováků na tomto místě? Prosím Všemohoucího, aby svou vůli i skrze vás ukázal.

S úctou láskou, kterou dává náš Otec

Květa

Poslední zprávy od „Květy“: