Mešak Okumu učí církev všímat si svého okolí

Mešak s členy rodiny

Naše práce jde stále kupředu a vidím v ní Boží požehnání. Děkuji Bohu za vše dobré v letošním roce. Na podzim nás ale čekají volby, a to je vždy důvod k určité nejistotě, zda v zemi nedojde k nepokojům a zda se podaří naplnit všechny naše plány.
Uskutečnil jsem několik seminářů pro pastory a vedoucí v různých částech Keni. V oblasti Nairobi jej navštívilo celkem 38 účastníků a program byl přijat velmi úspěšně. Další setkání se uskutečnilo ve městě Chavakali za účasti 24 vedoucích. Také jsem měl příležitost sloužit v súdánském Kadugli, vice než 700 kilometrů od Chartúmu.
Dohromady jsem letos zatím vytrénoval 112 křesťanských vedoucích, z nichž 50 bylo ze Súdánu. Byli z 6 různých denominací včetně římských katolíků. Vedoucí začali následně zakládat ve svých sborech různé programy na pomoc místním komunitám. Kupříkladu jedna skupina uspořádala prázdninový křesťanský tábor pro mladé lidi. Další skupina navštívila místní vězení a obdarovala vězně přikrývkami nebo hygienickými potřebami.

Služba vězňům

Církev Agape v Chavakali si povšimla ve svém okolí pěti osiřelých dětí. Nakoupili jim potřeby do školy včetně školních uniforem. Jiná skupina uspořádala školení pro farmáře ze svého okolí, na které pozvali odborníka, který farmářům radil, jak zvýšit výnosy. Jejich programy zaujaly i místní rozhlasovou stanici.
Pokračuji i ve své práci ve sboru, kde se snažíme s Boží pomocí postavit novou sborovou budovu.

Mešak Okumu

Poslední zprávy od Mešaka: