Koník jménem Jireh

Gabriel a koník Jireh

Náš nikaragujský misionář Zbyněk Klinger vyrazil znovu mezi domorodé indiánské komunity:

V únoru Zbyněk vyrazil na další výjezd, tentokrát do Pamkawas. Nejdřív jel loďkou 3 dny do Walakitanu, aby zařídil a koupil koníka pro Gabriela. Koníka bratr Ricardo předem vyhlédl, a dohodl cenu. Na české peníze to bylo cca 4 000 korun. Gabriela zná Zbyněk asi od jeho 2 nebo 3 let. Teď je mu 5 roků. Gabriel se narodil s jednou nohou jen ke kolenu. Jeho druhá noha má chodidlo, ale je nateklé a trochu zdeformované. Gabriel se pohyboval tak, že se vlastně plazil po zemi. Gabriel vyrůstá se sourozenci u svých příbuzných, rodiče je opustili. Gabrielova sestra ho nosívala na zádech. Na koníka jsme dostali mimořádné peníze a přispěli i někteří z vás. Děkujeme. Koník je míšenec mezi koněm a oslem, má dobré vlastnosti, je silný a poslušný. Používal se, jako tažný kůň, nosil břemena a je velmi krotký. Není vysoký, a tak je pro Gabriela ideálním pomocníkem. Dostal od nás jméno, jmenuje se Jireh. Což, jak víte, z Bible znamená, zaopatří. Bůh zaopatřil pro Gabriela koníka a Gabriel teď může chodit i do školy. Gabrielova babička slíbila, že domluví ve škole, aby udělali pro koníka místo a někdo ho venku neukradl.
Stejně jako někteří z vás, věříme, že máme chodit a kázat evangelium, uzdravovat nemocné. Věříme, že je v Boží moci a je to také Jeho vůle, aby Gabrielovi noha dorostla a druhá se srovnala, tak, aby mohl být úplně uzdraven. Zbyněk se za Gabriela modlil a zatím jsme zázrak neviděli, ale neznamená to, že ho neuvidíme. Prozatím má koníka.
Potom odjeli Zbyněk s Ricardem do Pamkawas. Pamkawas znamená zátoka tapírů. S Ricardem spolupracujeme už několik let. Je to indián miskito a mluví španělsky i miskito. Právě Ricardo dostal pozvání od přítele, aby navštívil komunitu Pamkawas a sdílel tam evangelium. Ačkoliv většina komunit při řece Coco jsou miskito komunity, nefunguje to tak, že kdokoliv z miskito může jen tak přijet do jiné komunity, pobýt tam několik dní a kázat evangelium. Vždy je potřeba mít nějaké pozvání, mít přátele nebo příbuzné, u kterých člověk může zůstat. To v podstatě poskytuje jakousi ochranu a zaručuje to, že cizího člověka z komunity nevyženou hned první den pryč.

Ricardo a Zbyněk

Pamkawas je převážně katolická komunita. Jen několik lidí se hlásilo k evangelické církvi Misie pro Krista. Katolická komunita mimo jiné znamená, že se dodržují katolické tradice a rituály, a lidé chodí do kostela. K Ježíši se hlásí, ale nenásledují Ho. Začátek našeho křesťanského života je, že uvěříme a dáme se pokřtít. Někteří v komunitě věřili v Ježíše, ale pokřtění nejsou. A jiní byli pokřtění jako nemluvňata. Nebylo to tedy vůbec jejich vlastní rozhodnutí, ani důkaz jejich víry. V následování Ježíše Krista jim kromě neznalosti Písma a evangelia brání také silné pouto rodinné, „nemohu, protože celá moje rodina jsou katolíci.“ Když někdo uvěří v Krista a dá se pokřtít, rodina ho vyštve, někdy dojde i k bití a násilí. A někdy je takový člověk v podstatě vyloučen z komunity
Bratři chodili po domech, navštívili asi 100 domů, všude kázali a modlili se za nemocné. Centrem jejich poselství byl verš Marek 16, 15 – 16: „A řekl jim (Ježíš): Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.“
Lidé byli ochotní naslouchat, ale nechtěli ani přijmout Ježíše Krista jako JEDINÉHO Pána, (protože v katolictví je Pán a Paní a ještě mnoho dalších) ani se nechat pokřtít. Příště, příště říkali. Proto tentokrát nejsou ani svědectví o přijetí Pána Ježíše, ani svědectví o uzdraveních a o viditelné Boží moci. Ale bratři poctivě pracovali a zaseli mocné Boží slovo. Zbyněk rozdal v komunitě 130 USB. Zrovna přijeli na návštěvu i lidé ze sousední komunity v Tuburus, tak rozdal i jim.
Zbyňkovo svědectví si můžete poslechnout zde:

v lásce Kristově vaši Klingerovi

Poslední zprávy od Klingerových: