Křty v Chorvatsku

Náš chorvatský misionář Jirka Dohnal se zúčastnil křtů nových křesťanů z Rovinje a Pazinu. Díky Bohu za ně! Poslední zprávy od Dohnalů:

Prosíme o modlitby za Jirku Dohnala

Nás chorvatský misionář Jirka Dohnal dlouhodobě prochází až neuvěřitelnými útoky na své zdraví. Zhruba v dvouletých intervalech přichází zpravidla nějaký těžký zdravotní problém či úraz. Jen namátkou můžeme jmenovat urgentní operaci odchlípnuté sítnice, těžké popáleniny po vznícení hořlavých výparů či úraz Celý článek Prosíme o modlitby za Jirku Dohnala