Česko-slovenský dům modliteb v Jeruzalémě děkuje za podporu. Návštěvy jsou již v omezeném režimu možné.

Modlitební místnost Česko-slovenského domu modliteb

Milí přátelé, bratři a sestry, dovolujeme si vás pozdravit v tomto speciálním čase, kdy v židovském prostředí začal Nový rok – Roš Hašana. Rádi bychom poděkovali vám všem, kdo nesete vizi Česko-slovenského Domu modliteb ve svých srdcích a věrných modlitbách. Děkujeme vám, kdo jste zapojeni v modlitebním řetězci, žehnáte Izraeli a přimlouváte se za vyvolený národ. Můžete zkontrolovat aktuálnost v modlitební tabulce, kterou jsme vytvořili v loňském roce, zda jste tam uvedeni a odpovídá to skutečnosti.

Velmi děkujeme i vám, kdo jste pomohli finanční podporou udržet Dům i v době uzavření hranic. Přečkali jsme díky vám celý osmý rok. Radujeme se z toho, že si dnes 9.9.2021 připomínáme deváté výročí otevření domu modliteb v Jeruzalémě. Díky Bohu nám majitel opět dovolil platit nájem po měsících a díky vaší štědré odpovědi na prosbu o pomoc pro udržení domu modliteb, máme nyní shromážděné prostředky na dalších pět měsíců. Vyhlížíme, že toto místo opět ožije chválou v rodných jazycích Čechů a Slováků, uctíváním, žehnáním a radostí strážců Zlaté brány, a že vy tam  budete s námi.

Izrael již otevřel hranice turistům, nyní za těchto okolností. Pokud by někdo ve skupině 5 a více chtěl jet do domu modliteb, napište prosím na: info@dummodliteb.cz. Než se do Jeruzaléma vypravíte, rádi bychom vám nabídli setkávání online jednou měsíčně ke společným modlitbám za Izrael. Napište prosím, zda byste měli zájem o tato setkání některé úterý večer.

Kéž vás všechny dobrý Bůh naplní radostí, pokojem a kéž vám mocně žehná.

V lásce s úctou Květa

Poslední zprávy od „Květy“: