Česko-slovenský dům modlitby děkuje za pomoc

Modlitební místnost Česko-slovenského domu modliteb

Milí přátelé, bratři a sestry,

rádi bychom upřímně poděkovali vám všem, kteří jste zareagovali na náš dopis s prosbou o podporu modlitebního domu v Jeruzalémě. Mnozí z vás se přihlásili a připojili k pravidelným modlitbám za Izrael, Čechy a Slovensko. Mnozí jste vyjádřili touhu nést tato témata v srdci a stát aktivně v duchovním boji. Podařilo se sestavit modlitební kalendář, i když ještě nejsou pokryty všechny půlhodiny. Ale máme velkou víru, že se časem připojí další modlitebníci a řetěz bude ucelený. Speciální poděkování patří vám, kdo jste se ujali nočních či brzkých ranních hodin.

Mimořádný dík také patří těm z vás, kdo jste podpořili dům finančně a zaslali peníze na provoz. Někteří i opakovaně. Situace je stále komplikovaná, zatím není cizincům umožněno do Izraele cestovat, ale věříme, že i to se brzy prolomí. V tuto chvíli ještě zbývá doplnit asi 1/3 potřebné částky. Máme pevnou víru, že u Boha není nic nemožného, že se podaří peníze shromáždit a že se normální provoz opět brzy obnoví.

Modlíme se za to a těšíme se, že se s vámi někdy v budoucnu v domě sejdeme ke společným chvalám, díkům a přímluvám.

S velkou vděčností vám i našemu dobrému Bohu, štědrému dárci a milosrdnému Otci, a s pozdravením pokoje 

Šalom  Květa a celý tým správců Česko-slovenského domu modliteb

Poslední zprávy od „Květy“: