Nabízíme možnost podporovat další africké sirotky

Jedním z praktických projevů Boží lásky, ke kterým nás Pán Ježíš povolal, je pomáhat chudým a sirotkům. A dal nám zvláštní zaslíbení – pokud budeme takovým lidem prokazovat praktickou lásku, je to stejné, jako bychom prokázali lásku Kristu samotnému.

Již po dlouhou dobu slouží dva naši misionáři – Mešak Okumu a Radka Rusínová – v africké Keni. Ačkoli pracují na různých místech země a nezávisle na sobě, oba postupem času prožili Boží volání k péči o malé sirotky kolem sebe.

Ve spolupráci s nimi vytipováváme konkrétní chudé děti i mladé lidi, se kterými naši misionáři přicházejí do styku a kterým chybí prostředky na základní životní potřeby. Na jídlo, na oblečení, ale také na vzdělání. Mnozí z nich jsou sirotci, jejichž rodiče zemřeli na AIDS. Nabízíme vám možnost takového člověka sponzorovat. Ke sponzorování se můžete rozhodnout sami, jako rodina, nebo třeba jako sbor či domácí skupinka. Můžete se rozhodnout pokrývat i jen část potřebných nákladů, pak vás ke sponzorování jednoho člověka spojíme několik.

Distribuci peněz mezi potřebné mají na starost výhradně naši misionáři, kteří jsou pod naší pravidelnou kontrolou.

Dnes přidáváme možnost sponzorování sedmi nových sirotků, kteří jsou pod osobním dohledem Mešaka Okumu. Bližší detaily se vám zobrazí po kliknutí na jejich jméno.

V případě zájmu o podporu zkontaktujte prosím naši kancelář. Sirotky můžete finančně podpořit na účtu NFKMS: 577409193/0300, var. s.: 610, nebo pomocí portálu Darujme.cz v pravém sloupci této stránky, projekt „Podpora chudých a sirotků v Keni (Mešak Okumu)“

Aryann Tasha

Rok narození: 2018

Potřebná měsíční částka: 1.800 Kč

Emmanuel Ngaroiya

Rok narození: 2015

Potřebná měsíční částka: 1.800 Kč

Brighton Brian Okoth Onyango

Rok narození: 2011

Potřebná měsíční částka: 1.800 Kč

Elion Maduresi

Rok narození: 2014

Potřebná měsíční částka: 1.800 Kč

Kevin Nasike

Rok narození: 2019

Potřebná měsíční částka: 1.800 Kč

Abigael Achungo

Rok narození: 2017

Potřebná měsíční částka: 1.800 Kč

Elijah Odhiambo

Rok narození: 2016

Potřebná měsíční částka: 1.800 Kč