Mešak Okumu učí sdílet Boží lásku

Mešak (vlevo vzadu) mezi masajskými křesťany

Nedávno jsem měl příležitost již podruhé uspořádat školení pro pastory a křesťanské vedoucí v Chavakali v západní Keni. Jedním z účastníků byl také místní vedoucí jménem Dickens. Když se účastnil mého předešlého kurzu v roce 2022, nejevil zpočátku příliš zájem, ale nakonec se pro program nadchl. Na kurzu probíráme, že evangelium se nesdílí jenom slovy, ale celým naším životem a zejména projevováním praktické lásky lidem okolo nás. Letos byl Dickens po celou dobu kurzu velmi aktivní, a podle toho, co jsme se tam učili, se začal zajímat o problémy své komunity. A uvědomil si, že mnozí chudí lidé v jeho okolí trpí chorobou zvanou tungóza. Způsobuje ji blecha písečná, která se zavrtá do pokožky svého hostitele, nejčastěji v oblasti chodidla. Infikovaní trpí úporným svěděním, bolestmi, a neléčená nemoc může skončit problémy s chůzí a v krajním případě nutností amputace končetiny. Spolu s ostatními členy své církve se začal o nakažené zajímat, a začal se modlit a přemýšlet, jak by jim mohli pomoci. Celé to bylo komplikováno faktem, že mnozí nakažení se za své problémy stydí a nechtějí o nich mluvit. Bylo proto nutno postupovat velmi taktně a laskavě.
Nakonec jeho církev začala nabízet nakaženým ve svém okolí koupele nohou v dezinfekčním roztoku, a v případě potřeby též drobné chirurgické zákroky na odstranění parazita. Bylo to velmi vděčně přijato, a někteří lidé se skrze tento projev praktické lásky otevřeli i pro duchovní rozhovory.

Služba nemocným tungózou

Další kurz jsem zorganizoval v nairobském slumu Korogocho. Na jeho konci účastníci znovu přemýšleli, jak by mohli projevit praktickou lásku své komunitě. Tentokrát bylo výsledkem, že zakoupili některým chudým dětem ze slumu školní pomůcky, které by si jejich rodiny normálně nemohly dovolit. Děti i jejich rodiče měli velkou radost.

Konečně poslední letošní školení proběhlo v oblasti Mount Elgon na hranici Keni s Ugandou. Měl jsem tam celkem 86 účastníků z více než deseti různých denominací. V současné době plánují své projekty, které chtějí spustit na začátku příštího roku.

Naše mateřská církev v Ngong Hills se má dobře. Pokračujeme v kázání Božího Slova, a shromažďujeme prostředky na stavbu nové budovy. I my se snažíme prakticky prokazovat lásku svému okolí, třeba rozdáváním jídla chudým. Také masajské sbory, na které dohlížím, se mají dobře. Problémem je pouze velké sucho v jejich oblasti. Pomohlo by jim zbudování vlastní studny.

Mešak se svými dětmi

Pozdravuje vás také moje rodina. Moje žena dlouhodobě pomáhá matkám samoživitelkám ve svém okolí a učí je, jak se starat o domácnost a vařit. Dcera Paula úspěšně prošla první třídou, Terry dokončil základní školu a v lednu 2024 nastoupí na střední. Andy postoupil do 3. ročníku střední školy, a Wayne Daniels složil na střední škole závěrečné zkoušky. Čekáme na výsledky, které by ho případně kvalifikovaly na univerzitu. Stále si není jistý, co chce přesně studovat. Marianne pokračuje ve studiu na vysoké škole, zatímco Gedaliah je zpět v Keni poté, co strávil více než rok v USA.

Mešak Okumu

Poslední zprávy od Mešaka: