Bůh mění životy námi podporovaných dětí v Keni

Mešakův kurz pro pastory

Z Keni píše náš misionář Mešak Okumu:

Zdravím vás všechny z Keni. Rád bych vás informoval o své službě v roce 2021. Celý rok byl hodně komplikovaný díky covidové epidemii, ale pro Boží dílo to nebylo překážkou.
Na začátku roku se děti mohly vrátit zpět do škol. Bylo to pro nás obtížné zvláště v případě našeho třetího syna Wayna, který se musel vrátit do středoškolského internátu, aniž bychom znali tamní covidovou situaci. Věděli jsme, že došlo k případům, kdy někteří studenti ve školách zemřeli. Ale děkujeme Bohu za to, že našeho syna ochránil. Naše další tři děti, Andy, Terry a Paula, chodí do škol blízko našeho domova, takže mohly bydlet doma. Wayne je ale v Kisumu, vzdáleném 340 kilometrů. Andy je v osmé a Terry v šesté třídě základní školy. Paula začala chodit do školy letos a původně se na to velmi těšila, ale brzy zjistila, že má problémy s ranním vstáváním. Takže její maminka musí každé ráno využít všechny své přesvědčovací schopnosti, aby dostala Paulu z postele, donutila ji umýt se a nasnídat, dovezla ji do školy, tam ji opět dostala z auta, změřila jí teplotu a vydezinfikovala jí ruce podle vládního nařízení, a nakonec jí šťastně dovedla do třídy před příchodem učitelky. Je krásné vychovávat male děti.

Mešak s dcerou Marianne


Marianne je druhým rokem na vysoké škole, kde absolvuje vzdělávání v oboru cateringu a hotelových služeb. Zatím jí to baví a já doufám, že jí nadšení vydrží až do konce. Miluje Pána a je zapojena ve službě dětem.


Ohledně mé služby jsem pokračoval v kursech pro pastory a sborové vedoucí na různých místech Keni. Na začátku roku jsem školil 20 pastorů ve městě Mariakani na pobřeží. Bylo to pro ně příležitostí udělat některá nová rozhodnutí ohledně své služby a rozhodnout se stavět víc na základech Bible, než na základech svého kulturního pozadí. Potom jsem měl příležitost školit dalších 16 vedoucích v blízké Mombase na základě pozvání organizace Samaritan’s Purse. Poznatky z kurzu ihned aplikovali v praktické službě svým muslimským sousedům. Dále jsem vedl kurzy pro vedoucí v nairobských slumech Mathare a Soweto. Absolventi kurzu v Mathare kupříkladu poté zakoupili z vlastních prostředků stavební kolečko a darovali jej potřebným, které uviděli během svého tréninku.

Sborové křty


Pokračoval jsem také ve své službě vedení sboru v Ngong Hills. Neslo to s sebou mnoho výzev, protože kvůli strachu z covidu přestali mnozí lidé chodit do církve. Díky tomu jsem musel každou neděli připravovat online kázání. Věřící nacházeli útěchu v Boží milosti, která je zachovala až dodnes. Díky Bohu, v říjnu jsme mohli pokřtít 20 nových křesťanů. Chystáme také stavbu nové sborové budovy, a modlíme se, aby nám v tom Pán požehnal.


Jsem vděčný za děti, které sponzorují čeští křesťané. Samson, kterého jste dříve podporovali, pracuje nyní v Mombase v clearingové a spediční společnosti. Příští rok by se rád oženil. Další bývalý sponzorovaný Antone je nyní kvalifikovaným učitelem a učí na soukromé škole. Clinton studuje posledním rokem na univerzitě, zatímco jeho brácha Felix začal studovat na univerzitě mezinárodní vztahy a diplomacii. Joel, kterého jste také po mnoho let podporovali, je šťastně ženatý a má dvě děti. Pracuje v lékárně. Ve studiu zdárně pokračují i Hellen a Mercy, stejně jako zbytek podporovaných dětí. Vzhledem k tomu, že to všechno byli původně sirotci či poloviční sirotci žijící ve slumech a mající minimální šanci na slušný život, je to velký úspěch a velká Boží milost.

Mešak Okumu

Poslední zprávy od Mešaka: