Služba v Jižním Súdánu pokračuje navzdory pandemii

Vážení a milí přátelé Jižního Súdánu, na prahu nového roku Vám zasíláme aktuální informace o dění v Jižním Súdánu. Hlavní akce loňského roku, tedy plánovaná cesta do JS se z pochopitelných důvodů a k naší velké lítosti nemohla uskutečnit (museli jsme postupně zrušit červnový, poté náhradní srpnový, a pak i letošní lednový termín), přesto činnost spolku v rámci možností pokračovala.

Situace v zemi: Také JS bojuje s pandemií covid19. V dysfunkčním státě s minimálním zdravotnictvím (1 lékař na 40tisíc obyvatel!), nefunkční státní správou a chybějící infrastrukturou se nám dle dostupných informací prováděná protiepidemická opatření jeví být formální. Na druhé straně se zdá, že mladé obyvatelstvo, nízká hustota osídlení a teplé klima africké země před těžkými dopady pandemie do určité míry chrání. Cestování v JS je zakázané, do zahraničí je obtížné, protože jsou vyžadovány testy, jejichž cena je předražená a na výsledky se dlouho čeká.

Z dostupných zdrojů se dočítáme o stále nekončících a pro nás nepřehledných mírových jednáních mezi prezidentem Salva Kiirem a viceprezidentem Riekem Macharem. O nějakých větších bojích informace nemáme, pouze „běžné“ zprávy o občasných přepadech s loupežemi dobytka, záplavách či nedostatku potravin v některých oblastech.

Náš místní spolupracovník Bernard přesídlil z Toritu do vesnice Obama (nedaleko Ame), kde mu jeho bratr zapůjčil domek k dlouhodobému užívání. Soustředí se nyní plně na rozvoj našeho společného projektu, vznikajícího na již zakoupeném pozemku bývalého uprchlického tábora v Ame. Centrum holistické misie má zahrnovat biblickou školu, sirotčinec, základní školu, zdravotní středisko a zemědělskou farmu pro potravinovou soběstačnost. Bernard předpokládá, že ve spolupráci s místními náčelníky by středisko mohlo napomoci rozvoji celé oblasti, např. povzbudit obyvatele k návratu z uprchlických táborů v Ugandě.

Do Ame se přesunují také osvědčení Bernardovi spolupracovníci, na jejichž mzdy také přispíváme, stejně jako na postupné stavební práce ve středisku. Zatím je opravená jedna budova. Na dobu, než bude v Ame vybudován nový sirotčinec, získal Bernard od svého strýce k bezplatnému užívání přízemní budovu o dvanácti místnostech ve vesnici Obama. Sem se dočasně přestěhují sirotci z Toritu, než bude hotové zázemí v Ame.

V Obama/Ame už jsou půl roku také námi podporovaní ugandští manželé Jonáš Aruho a Joan Achama. Přesídlili sem po pěti letech služby v oblasti horských vesnic kmene Ofiriha. Při práci v horách prokázali velkou vytrvalost a statečnost, Joan sama provozovala zdravotní středisko a Jonáš založil první církev. Pro dva lidi bez velké podpory místních šlo o heroický výkon, nicméně dále nebyl jejich pobyt v horách již udržitelný, proto je br. Bernard „stáhl“ k sobě do Ame. Joan chystá rozjezd zdravotního střediska na novém místě. Hlásila nedostatek léků, proto jsme snažili jako obvykle o zaslání poštou. Dvakrát se nám balíky vrátily z Ugandy zpět (zřejmě kvůli strachu z přenosu covid-19), až napotřetí balík šťastně dorazil. Mezitím jsme akutní nedostatek řešili sponzorováním nákupu nejdůležitějších léků a zdravotního materiálu v Ugandě.

Evangelista Jonah Aruho při práci

Jonáš nám občas pošle fotografie ze své misijní práce mezi pastevci kmene Dinka, kteří nyní v oblasti Ame kočují, např. z promítání filmu Ježíš. Vyžádal si 50 Nových zákonů v angličtině, které jsme mu před Vánocemi poslali poštou. Jonášovi s Joan jsme nyní „třináctou“ výplatou umožnili strávit novoroční prázdniny u rodiny v Ugandě.

Dá-li Hospodin a epidemická situace nám dovolí vycestovat, chceme do JS v létě uskutečnit další výjezd, nejlépe opět ve spolupráci s pražským Evangelikálním teologickým seminářem (ETS).

Více informací o projektu naleznete zde

Poslední zprávy z projektu: